Yleiset ehdot

Clonable ("Clonable" ja/tai "me") tarjoaa sinulle alustan tiukasti seuraavilla ehdoilla, joista ei voida neuvotella ja joita voidaan muuttaa sinulle osoitetun ilmoituksen jälkeen Clonable:n täydellisen harkinnan mukaan, jollei jäljempänä olevista ehdoista muuta johdu. Hyväksymällä ja hyväksymällä tämän alustasopimuksen (jäljempänä "sopimus") ehdot valitsemalla: (a) "Hyväksyn" näiden ehtojen hyväksymisen, (b) suorittamalla rekisteröintiprosessin loppuun (c) käyttämällä alustaa millä tahansa tavalla, kuten lataamalla tai lataamalla sisältöä tai käyttämällä Clonable ja/tai kolmansien osapuolten alustan kautta tarjoamia palveluita, sinusta tulee Clonable:n asiakas, ja hyväksyt seuraavat ehdot ja solmit laillisen ja sitovan sopimuksen Clonable kanssa. Tässä sopimuksessa kaikki viittaukset sinuun ja/tai sinun ja/tai käyttäjään ja/tai asiakkaaseen viittaavat osapuoleen, joka tekee tämän sopimuksen Clonable kanssa.

Yleiskatsaus

Clonable biedt bepaalde diensten aan op of via onze website, www.Clonable.net (en andere, evt. vertaalde domeinnamen, zoals www.Clonable.fi, e.d., (het “platform”). Het platform biedt een multi-purpose vertaaldienst die het mogelijk maakt om uw lokale site om te zetten in een meertalige en/of meer-landen website, (de “Clonable-dienst”). De Overeenkomst is van toepassing op de Clonable-dienst. Alle inhoud en diensten beschikbaar gesteld via het platform die niet beschikbaar werden gesteld op de datum “Laatst herzien op” onderaan, zullen automatisch worden geacht deel uit te maken van de Clonable-dienst wanneer ze voor het eerst beschikbaar worden gesteld via het platform.

Ehtojen hyväksyminen / sisäänpääsy

Et saa käyttää Alustaa, jos et hyväksy Sopimuksen ehtoja. Et myöskään saa käyttää Alustaa, jos (i) paikalliset lait ja määräykset kieltävät sinua käyttämästä Alustaa tai (ii) et ole täysin kykenevä ja pätevä tekemään sitovaa sopimusta Clonable kanssa. Käyttämällä Alustaa vakuutat ja takaat, että sinulla on oikeus, valtuudet ja kyky tehdä tämä Sopimus ja noudattaa kaikkia Sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä.

Tietosuojakäytäntö

ClonableTietosuoja- ja tietojenkeruukäytännöt ilmenevät osoitteesta Clonable . Tietosuojakäytäntö. Suostut siihen, että Clonable käyttää tietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.

Rekisteröinti

Clonable-palvelun ja -alustan käytön edellytyksenä on, että olet sen verkkosivuston laillinen omistaja, johon liittyen käytät alustaa, Clonable-palvelua. Lisäksi edellytyksenä on, että omistat kaiken siihen liittyvän immateriaalioikeuden (tai verkkosivuston omistajan laillisen valtakirjan). Sinun on rekisteröidyttävä osoitteessa Clonable, jos haluat käyttää Clonable-palvelua ja -alustaa. Rekisteröityäksesi osoitteeseen Clonable sinun on annettava voimassa oleva sähköpostiosoite (jota käytetään tilisi yksilöllisenä tunnisteena), nimesi ja salasanasi. Olet yksin vastuussa salasanasi ja tilisi luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja sitoudut olemaan siirtämättä, lainaamatta tai muuten siirtämättä sähköpostiosoitettasi tai salasanaasi, Clonable-palvelun ja -alustan käyttöäsi tai pääsyäsi Clonable-palveluun ja -alustaan millekään kolmannelle osapuolelle. Olet myös yksin vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat tililläsi. Voit muuttaa salasanasi tai muut tilitietosi milloin tahansa noudattamalla profiilisivullasi olevia ohjeita. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi tilisi luvattomasta käytöstä tai muusta tiliisi tai Clonable-palveluun liittyvästä tietoturvaloukkauksesta ja varmistamaan, että kirjaudut ulos / suljet tilisi (tarvittaessa) jokaisen istunnon päätteeksi.

Kun käytät Clonable-palvelua ja -alustaa, sitoudut: (i) antamaan tietyt ajantasaiset, täydelliset ja tarkat tiedot sinusta, kun Alusta pyytää niitä, ja (ii) ylläpitämään ja päivittämään näitä tietoja tarpeen mukaan, jotta ne pysyvät ajantasaisina, täydellisinä ja tarkkoina. Jos alkuperäisen rekisteröinnin yhteydessä antamasi tiedot ovat virheellisiä, Clonable pidättää oikeuden lopettaa tilisi ja oikeutesi käyttää Clonable-palvelua ja -alustaa välittömästi. Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettet noudata edellä mainittuja velvoitteita.

Maksu

Clonable-palvelun eri maksurakenteet ja maksettavat maksut on esitetty palvelualustalla ("Maksut") tai ne on määritelty erillisessä sopimuksessa, joka koskee sinua asiakkaana. Clonable suorittaa Clonable -palvelut, kun Clonable on hyväksynyt online-rekisteröinnin ja maksanut Clonable-palvelusta perittävät maksut kokonaisuudessaan, kuten alustalla tai asiakkaan kanssa tehdyssä erillisessä sopimuksessa on määritelty.

Clonable voi mukauttaa Clonable-palvelun maksuja kerran vuodessa 1. tammikuuta käyttäen CBS:n kuluttajahintaindeksiä inflaatiotarkistusta varten. Jos inflaatio on yli 2 % kuukaudessa, Clonable voi mukauttaa hintaa kuukausittain käyttäen CBS:n kuluttajahintaindeksiä.

Jos asiakas jättää maksamatta maksun muun muassa takaisinmaksun, petoksen, luottokortin hylkäämisen tai muun syyn vuoksi, Clonable on oikeutettu välittömästi keskeyttämään tai lopettamaan pääsynsä alustalle ja Clonable-palveluihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta periä kaikki maksettavaksi kuuluvat summat takaisin tai muita Clonable:n käytettävissä olevia oikeuksia tai oikeussuojakeinoja.

Clonable pidättää oikeuden muuttaa maksukäytäntöjään ja Clonable-palveluista perittäviä maksuja ajoittain, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi. Kaikki maksut ja muut maksut maksetaan alustalla määritellyssä valuutassa. Jos valuuttaa ei ole ilmoitettu, kaikki maksut ilmoitetaan euroina, ja niihin ei sisällytetä kaikkia kyseisellä lainkäyttöalueella sovellettavia veroja (mukaan lukien mutta ei rajoittuen arvonlisäveroon, jos se on sovellettavissa).

Sitoudut maksamaan Clonable maksut kaikista Clonable-palveluista, jotka ostat osoitteesta Clonable. Hyväksyt lisäksi, että olet vastuussa kaikkien sovellettavien verojen maksamisesta, jotka ovat maksettavina ja jotka on maksettava sillä lainkäyttöalueella, jolla sopimus tehdään.

Clonable-palveluiden maksut suoritetaan turvallisen kolmannen osapuolen verkkosivuston kautta. Hyväksyt kuitenkin, että Internet-lähetysten täydellistä turvallisuutta tai yksityisyyttä ei voida taata ja että kolmas osapuoli voi mahdollisesti lukea ja/tai siepata kaikki antamasi tiedot (mukaan lukien luottokorttitiedot). Clonable ei ole vastuussa tietojen sieppauksesta ja/tai hakkeroinnista tai muusta luvattomasta pääsystä tietoihin, jotka annat Clonable-palveluiden käyttöä varten.

Clonable-palvelun käyttöoikeus ja käyttöoikeus Clonable-palveluun

Clonable verleent u hierbij, en u aanvaardt hierbij, een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie (“Licentie”) om het platform te gebruiken om gebruik te maken van de Clonable-dienst. Alle intellectuele eigendom (met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, octrooien, enz.) die blijkt uit of belichaamd is in en/of verbonden/gerelateerd is aan het platform (met inbegrip van, zonder beperking, de softwarecode, gebruikershandleidingen en alle andere documentatie) zijn en blijven uitsluitend eigendom van Clonable. Niets in deze Overeenkomst en/of het verlenen van de Licentie zal een verklaring van afstand inhouden van Clonables’ intellectuele eigendom onder enige wet. De licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van het platform, de Clonable-dienst of de inhoud ervan; enig afgeleid gebruik van dit platform, de Clonable-dienst of de inhoud ervan; of enig gebruik van data mining, robots, of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractieinstrumenten. Het platform, de Clonable-dienst of enig deel daarvan, mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clonable. Verder mag u een deel of het geheel van het ontwerp, of look-and-feel van het platform niet kopiëren of imiteren. Deze worden beschermd door Intellectueel Eigendom. Clonable kan, van tijd tot tijd, nieuwe hulpmiddelen en middelen op het platform vrijgeven of andere diensten en/of functies voor het platform introduceren. Alle nieuwe diensten en functies zullen onderworpen zijn aan deze Overeenkomst, alsmede aan alle aanvullende gebruiksvoorwaarden die wij kunnen uitbrengen voor deze specifieke diensten of functies. Wat misbruik van het platform is zal worden bepaald door Clonable, naar eigen goeddunken. Clonable behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen als Clonable bepaalt dat u zich niet aan de Overeenkomst hebt gehouden.

Sisällön käytön rajoittaminen

U erkent dat het platform informatie, software, foto’s, video, tekst, grafieken, muziek, geluiden of ander materiaal (collectief, “inhoud”) kan bevatten die beschermd zijn door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. De volledige inhoud, samen genomen, is beschermd onder de Nederlandse auteursrechtwetten als een collectief werk, en wij bezitten een auteursrecht op de selectie, coördinatie, schikking en verbetering van dergelijke inhoud. Wijziging van de inhoud of gebruik van de inhoud voor enig ander doel, met inbegrip van het gebruik van dergelijke inhoud op enige andere website of genetwerkte computeromgeving is strikt verboden. Tenzij anderszins vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, stemt u ermee in het platform of de Clonable-dienst, met inbegrip van de inhoud, niet te reproduceren, opnieuw te verspreiden, te verkopen, te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken op te baseren (geheel of gedeeltelijk), te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te demonteren of anderszins geheel of gedeeltelijk te verminderen. De Clonable naam en het logo zijn het intellectuele eigendom van Clonable. Alle andere handelsmerken die op het platform verschijnen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Onze partners kunnen ook aanvullende eigendomsrechten hebben op de inhoud die zij beschikbaar stellen via de Clonable-dienst en het platform. De handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van ons, geregistreerd of niet geregistreerd, mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van ons is, op een wijze die verwarring kan veroorzaken. Niets op het platform mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een van onze handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Tuotteen laatu

Clonable yrittää olla mahdollisimman tarkka. Clonable ei kuitenkaan takaa, että tuotekuvaukset, teksti ja/tai muut käännetyt tiedot sivustolta ovat tarkkoja, täydellisiä, luotettavia, ajankohtaisia ja/tai virheettömiä. Edellä mainitusta laadunvarmistuksen vastuuvapauslausekkeesta huolimatta Clonable, mutta sillä ei ole velvollisuutta, käyttää verkkosivustosi käyttäjien käyttäytymistä Clonable-palvelun tuotteiden laadun parantamiseksi. Suostut siihen, että Clonable, sen tytäryhtiöt ja palveluntarjoajat eivät ole vastuussa Clonable-palveluihin ja sivustollasi oleviin käännettyihin tietoihin liittyvistä epätarkoista, epätäydellisistä, epäluotettavista tai virheellisistä toiminnoista.

Foorumin kautta toimitetut aineistot

Clonable-palvelun ja -alustan kautta toimitetun materiaalin määritelmä tässä yhteydessä on kaikki tiedot, informaatio, teksti, ohjelmistot, äänitiedostot, kuvat, valokuvat, grafiikat, videot, viestit, tiedostot, linkit tai mikä tahansa muu materiaali ("materiaalit") verkkosivustollasi riippumatta siitä, ovatko ne käsikirjoitettuja, salasanalla piilotettuja tai muulla tavoin suojattuja. Aineistoihin sovelletaan Clonable-palvelua, johon sisältyy aineistojen siirtäminen kolmannelle osapuolelle Clonable-palvelun suorittamista varten. Hyväksyt, että jos julkaiset materiaalia alustan kautta, myönnät automaattisesti Clonable:lle ja sen seuraajille ja siirronsaajille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, tekijänpalkkioista vapaan, ikuisen, peruuttamattoman ja peruuttamattoman lisenssin materiaaleihin ja niiden käyttöön, lataamiseen ja tulostamiseen, näyttämiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen ja mukauttamiseen kokonaan tai osittain Clonable-palvelun suorittamiseksi. Olet yksin vastuussa kaikesta lähettämästäsi, lähettämästäsi tai jakamastasi aineistosta alustan kautta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sähköpostiviestintöjen, tietojen, arvostelujen, käyttäjäarviointien, valokuvien tai kuvien sisältöön, jotka olet lähettänyt, tai niihin liittyvästä aineistosta. Lähettämällä materiaalia verkkosivustollesi vakuutat ja takaat, että omistat kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit tällaiseen materiaaliin ja siihen sisältyviin kuviin. Hyväksyt ja hyväksyt, että (a) pidätämme oikeuden (mutta emme ole velvollisia) arvioida aineistoa ennen kuin sallimme sen julkaisemisen tai muun tallentamisen alustan kautta Clonable-palvelun yhteydessä; ja (b) voimme oman harkintamme mukaan toteuttaa minkä tahansa tai kaikki seuraavista toimista: (i) valvoa aineiston lähettämistä; (ii) muuttaa, poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta tai sallimasta aineiston julkaisemista tai tallentamista; ja/tai (iii) paljastaa aineistoa tai alustan kautta tapahtuvaa viestintää ja niiden lähettämiseen liittyviä olosuhteita seuraaville tahoille: (a) kolmansille osapuolille Clonable-palvelun ja -alustan käyttämiseksi; (b) sovellettavien lakien noudattamiseksi; (c) viranomaispyyntöihin vastaamiseksi; (d) voimassa olevan oikeusprosessin noudattamiseksi; (e) Clonable, alustan kävijöiden tai yleisön oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojelemiseksi; (f) jotta voimme käyttää käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja tai rajoittaa mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. ja/tai (g) valvoa Sopimuksen noudattamista; ja/tai (iv) jakaa materiaalit asianmukaisille viranomaisille ja rahoituslaitoksille, jos Clonable päättää oman harkintansa mukaan, että: (a) yrität huijata Clonable; (b) syyllistyt vilpilliseen toimintaan tai muuhun kiellettyyn liiketoimintaan; (c) syyllistyt rikolliseen toimintaan; tai (d) materiaalit ovat luonteeltaan vihamielisiä. Emme missään tapauksessa ole me tai työntekijämme, toimihenkilömme, johtajamme, osakkeenomistajamme, asiamiehemme, edustajamme tai kumppanimme vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu siitä, että luotat aineistoon. Lisäksi emme voi valvoa, emmekä ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Clonable-palvelun ja -alustan minkä tahansa osan kautta vapaaehtoisesti julkistettujen tietojen käytöstä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen uudelleenjulkaisemiseen) tai väärinkäytöstä kolmansien osapuolten toimesta. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti et saa ladata, tallentaa, jakaa, lähettää, esittää, esittää, asettaa saataville tai muutoin välittää yleisölle mitään aineistoa, johon sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia. Erityisesti tekijänoikeudella suojatun aineiston luvaton käyttö aineistossasi (mukaan lukien jäljentäminen, jakelu, muokkaaminen, muokkaaminen, mukauttaminen, julkinen esittäminen, julkinen esittäminen, johdannaisteosten valmistaminen, yleisön saataville asettaminen tai muulla tavoin yleisölle välittäminen alustan kautta) voi loukata kolmansien osapuolten oikeuksia ja on ehdottomasti kielletty. Tällaiset oikeudenloukkaukset voivat johtaa tämän sopimuksen ja alustan käyttöoikeutesi irtisanomiseen, ja asianomainen oikeudenhaltija tai sen puolesta voi myös käynnistää siviili- tai rikosoikeudellisen menettelyn sinua vastaan.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

Alusta voi sisältää linkkejä tai kolmannen osapuolen sisältö voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille tai resursseihin. Koska meillä ei ole määräysvaltaa tällaisiin sivustoihin ja resursseihin, tunnustat ja hyväksyt, että emme ole vastuussa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta emmekä suosittele niitä, emmekä ole vastuussa mistään sisällöstä, mainonnasta, tuotteista, palveluista tai muusta aineistosta (yhdessä "kolmannen osapuolen aineisto"), joka on saatavilla tällaisten sivustojen tai resurssien välityksellä tai niissä. Ymmärrät, että saatat altistua kolmannen osapuolen materiaalille, joka on loukkaavaa, sopimatonta tai paheksuttavaa. Lisäksi käyttäjä hyväksyy ja hyväksyy, että emme ole suoraan tai välillisesti vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka aiheutuu suoraan tai välillisesti tällaisten sivustojen tai resurssien kautta tai niiden kautta saatavilla olevan kolmannen osapuolen materiaalin käytöstä tai siihen luottamisesta.

Saatavuus

Clonable sitoutuu käyttämään kohtuullisia ponnisteluja pyrkiäkseen tarjoamaan Clonable -palvelut ja pääsyn alustalle 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Toisinaan pääsy Alustalle kuitenkin keskeytyy huolto-, päivitys- ja korjaustöiden vuoksi, jotka ovat välttämättömiä Clonable:n suorittamia toimintoja, tai Clonable:stä riippumattomien tietoliikenneyhteyksien ja -laitteiden vikojen vuoksi. Clonable ei ota vastuuta tai korvausvastuuta tulojen menetyksestä, joka voi aiheutua. Clonable voi muuttaa tai lopettaa Alustan tai sen minkä tahansa osan tilapäisesti tai pysyvästi ilmoittamalla siitä sinulle tai ilmoittamatta siitä sinulle.

Käyttäjille annettava takuu, korvausvelvollisuus ja vastuusta luopuminen

Vakuutat ja takaat, että: (a) omistat immateriaalioikeudet tai olet hankkinut kaikki tarvittavat lisenssit ja luvat Aineiston käyttämiseen alustan yhteydessä tapahtuvan käytön mukaisesti tai muutoin sopimuksen sallimalla tavalla; (b) sinulla on tarvittavat oikeudet sopimuksen mukaisen lisenssin myöntämiseen. (c) olet saanut kaikilta Aineistossasi kuvatuilta henkilöiltä luvan käyttää Aineistoasi Sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien Aineiston jakelu, julkinen esittäminen, julkinen esittäminen ja jäljentäminen; ja (d) Aineistosi ei loukkaa tai loukkaa minkään henkilön, yrityksen tai yhteisön tai muun kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia, mukaan lukien julkisuus- tai yksityisyydensuojaa koskevat oikeudet. Sitoudut korvaamaan ja pitämään vahingoittumattomana Clonable ja sen osakkeenomistajat, tytäryhtiöt, tytäryhtiöt, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, yhteisbrändääjät tai muut yhteistyökumppanit ja lisenssinantajat kaikista vaatimuksista tai vaatimuksista, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat aineistostasi, Alustan käytöstäsi, ja jotka ovat seurausta siitä. yhteydestäsi alustaan, väitteistä, joiden mukaan aineistosi on aiheuttanut vahinkoa jollekin toiselle, sinun ja jonkun muun alustan kautta mainostavan tai mainostavan henkilön välisistä liiketoimista, sopimusehtojen rikkomisesta tai oikeuksien, mukaan lukien immateriaalioikeuksien, rikkomisesta.

Takuiden hylkääminen

Ymmärrät ja hyväksyt nimenomaisesti, että sovellettavan lain sallimissa rajoissa: Clonable tarjoaa alustan ja sisällön sellaisena kuin se on, ilman minkäänlaisia takuita, nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai muita, mukaan lukien epäsuorat takuut omistusoikeudesta, loukkaamattomuudesta, myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Rajoittamatta seuraavaa, Clonable ja sen lisenssinantajat eivät anna mitään takuuta siitä, että (a) alusta ja sisältö täyttävät vaatimuksesi tai ovat jatkuvasti saatavilla, keskeytyksettä, ajoittaisia, turvallisia tai virheettömiä; (b) alustan ja sisällön ja sisällön käytöstä saatavat tulokset ovat tehokkaita, tarkkoja tai luotettavia; (c) alustan ja sisällön laatu vastaa odotuksiasi; tai että (d) alustan tai sisällön virheet tai puutteet korjataan. Mikään neuvo tai tieto, suullinen tai kirjallinen, jonka käyttäjä saa Clonable:lta tai alustan ja sisällön kautta tai sen käytön kautta, ei luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti mainittu näissä ehdoissa. Clonable nimenomaisesti kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka liittyy mihinkään toimiin, jotka johtuvat käyttäjän alustan käytöstä tai osallistumisesta alustan käyttöön tai alustan ja sisällön käytöstä. Kaikki Clonable-palvelun seurauksena ladattu, saataville asetettu tai muulla tavoin alustan käytön kautta hankittu sisältö on käyttäjän oman harkinnan mukaan ja omalla vastuulla, ja hän on yksin vastuussa kaikista latauksesta johtuvista tietokonejärjestelmälle aiheutuvista vahingoista tai tietojen menetyksestä. Clonable ei ota vastuuta mistään tietokoneviruksista tai vastaavasta koodista, joka on ladattu alustan käyttäjän tietokoneelle. Clonable ei ota vastuuta kolmansien osapuolten tarjoamista alustoista tai materiaaleista, joihin pääsee käsiksi linkitettyjen sivustojen kautta. Clonable ei anna mitään vakuutuksia tai takuita tällaisista kolmansista osapuolista, niiden sisällöstä tai alustasta, eikä ole vastuussa niistä. Käyttäjät tekevät kaikenlaista yhteistyötä tällaisten kolmansien osapuolten kanssa omalla vastuullaan. Johtajat, isännät, osallistujat, moderaattorit ja muut kolmannet osapuolet eivät ole valtuutettuja Clonable-tiedottajia, eivätkä heidän näkemyksensä välttämättä vastaa Clonable:n näkemyksiä. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Clonable ei ole vastuussa aineistosta, joka johtuu immateriaalioikeuksista, kunnianloukkauksesta, yksityisyyden suojasta, julkisuudesta, säädyttömyydestä tai muusta lainsäädännöstä. Clonable ei myöskään ole vastuussa aineiston käytöstä, väärinkäytöstä, katoamisesta, muuttamisesta tai saatavuuden puutteesta. Clonable ei ole vastuussa mistään menetyksestä, joka sinulle voi aiheutua siitä, että joku muu käyttää salasanaasi tai tiliäsi tai tilitietojasi alustan yhteydessä tietämättäsi tai tietämättäsi.

Vastuun rajoittaminen

Clonable, sen osakkeenomistajat, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, yhteistyökumppanit, lisenssinantajat tai toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa sinulle tai kenellekään muulle mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, välillisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista, mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat käytön, tietojen tai voittojen menetyksestä. riippumatta siitä, oliko ne ennakoitavissa tai ei, tai jos Clonable on ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, tai perustuvat mihin tahansa vastuun teoriaan, mukaan lukien sopimuksen tai takuun rikkominen, huolimattomuus tai muu vahingonkorvausvelvollisuus, tai mihin tahansa muuhun vaateeseen, joka aiheutuu alustan tai sisällön käytöstä tai pääsystä alustaan tai sisältöön. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita tai sulje pois Clonable:n vastuuta Clonable:n tai sen työntekijöiden törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta virheestä tai kuolemasta tai henkilövahingosta. Clonable'n ja sen osakkeenomistajien, tytäryhtiöiden, lisenssinantajien ja toimittajien kokonaisvastuu tämän sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä rajoittuu Clonable ja sinun välisessä sopimuksessa määriteltyyn kuukausittain maksettavaan summaan. Tätä rajoitusta sovelletaan, vaikka Clonable olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, ja huolimatta siitä, että minkä tahansa rajoitetun oikeussuojakeinon olennainen tarkoitus on epäonnistunut.

Sitoutuminen teollis- ja tekijänoikeudellisiin tietoihin

U erkent dat Clonable het exclusieve recht, de titel en het belang heeft in de Intellectuele Eigendom met betrekking tot het platform en de Clonable Diensten. “Intellectueel eigendom” betekent auteursrecht, morele rechten, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, oneerlijke concurrentie, en alle andere intellectuele en eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die rechten die voortvloeien uit de Clonable-diensten en het platform. U erkent dat u geen recht, titel of belang heeft op het Intellectuele eigendom in het platform, met inbegrip van alle inhoud die voortvloeit uit de multipurpose vertaaldienst die u in staat stelt uw lokale site om te zetten in een multi-language website, afgezien van het recht om dergelijke Intellectuele Eigendom te gebruiken op het platform zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst. U zult al het nodige doen om de rechten van Clonable zoals uiteengezet in deze paragraaf 16 te beschermen en op verzoek van Clonable zult u elke handeling verrichten die nodig is om Clonable’s eigendom van dergelijke rechten te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uitvoeren van alle documenten.

Clonable-palvelun lopettaminen ja muuttaminen

Hyväksyt, että voimme oman harkintamme mukaan päättää salasanasi, tilisi (tai minkä tahansa sen osan) tai Clonable-palvelun ja -alustan käytön sekä poistaa ja hävittää alustalla olevan materiaalin mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos uskomme, että olet rikkonut tai toiminut sopimuksen kirjainta tai henkeä vastaan. Suljemme tilisi myös, kun saamme luotettavaa tietoa siitä, että olet rikkonut lakia, ja teemme yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa tällaisissa asioissa. Voimme myös oman harkintamme mukaan ja milloin tahansa lopettaa Clonable-palvelun tai sen minkä tahansa osan tarjoamisen joko ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta. Suostut siihen, että alustan käyttöoikeutesi lopettaminen sopimuksen minkä tahansa määräyksen nojalla voidaan toteuttaa ilman ennakkoilmoitusta, ja hyväksyt, että voimme välittömästi poistaa tilisi käytöstä tai poistaa sen ja kaikki siihen liittyvät tiedot ja tiedostot tililtäsi ja/tai estää pääsyn kyseisiin tiedostoihin tai Clonable-palveluun. Hyväksyt lisäksi, että emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että käyttöoikeutesi käyttöalustaan päättyy. Pidätämme oikeuden milloin tahansa ja aika ajoin, tilapäisesti tai pysyvästi, kokonaan tai osittain: (a) muuttaa tai lopettaa Clonable-palvelun, mukaan lukien mutta ei rajoittuen (i) rajoittaa aikaa, jolloin Clonable-palvelut ovat käytettävissä, (ii) rajoittaa Clonable-palvelun sallittua käyttöä ja (iii) rajoittaa tai lopettaa Käyttäjän oikeuden käyttää Clonable-palvelua, joko ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta; (b) periä maksuja Clonable-palvelun käytön yhteydessä; (c) muuttaa ja/tai luopua Clonable-palvelun yhteydessä perittävistä maksuista; ja/tai (d) tarjota mahdollisuuksia joillekin tai kaikille Clonable-palvelun käyttäjille. Hyväksyt, että me tai mikään tytäryhtiöistämme ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle Clonable-palvelun tai alustan kautta tarjottavien palvelujen, sisällön tai ominaisuuksien muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta kokonaan tai osittain. Voimme peruuttaa rekisteröintioikeutesi ja/tai ryhtyä muihin asianmukaisiin toimenpiteisiin näiden ohjeiden noudattamisen valvomiseksi, jos rikkomukset tulevat tietoisiksemme. Lisäksi voimme oman harkintamme mukaan lopettaa tilisi tai osallistumisesi mihin tahansa Clonable-palvelun ja -alustan ominaisuuteen mistä tahansa syystä. ClonablePalautus- ja peruutuskäytäntö on osa Clonable-palvelun käyttöehtoja, ja se on sisällytetty niihin (Klikkaa tästä Palautus- ja peruutuskäytäntö). Edellytyksenä rekisteröitymiselle osoitteeseen Clonable ja Clonable-palveluiden käyttämiselle on, että olet nimenomaisesti vahvistanut lukeneesi ja ymmärtäneesi palautus- ja peruutusehdot ja sitoudut noudattamaan niiden ehtoja ja edellytyksiä. Jos olet milloin tahansa eri mieltä palautus- ja peruutuskäytännöstä tai sen osasta, ainoa oikeussuojakeinosi on lopettaa Clonable-palveluiden käyttö ja irtisanoa tilisi. Huomaa kuitenkin, että kaikkiin ennen irtisanomispäivää tapahtuneisiin tapahtumiin sovelletaan täysimääräisesti palautus- ja peruutuskäytännön ehtoja.

Käyttäjien käyttäytyminen

U stemt ermee in geen toegang te verkrijgen of te proberen toegang te verkrijgen tot het platform met andere middelen dan de door Clonable verschafte interface of enige door Clonable ingestelde toegangs- of gebruiksbeperkingen om bepaald gebruik van het platform te voorkomen te omzeilen.

U stemt ermee in het platform niet te gebruiken, of anderen aan te moedigen of toe te staan het te gebruiken om:

 • Jaa materiaalia, joka on lainvastaista, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, laitonta, kunnianloukkaavaa, herjaavaa, mautonta, säädytöntä, lapsipornografista, irstaata, rivoa, rienaavaa, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, vihamielistä tai rodullisesti, etnisesti tai muulla tavoin paheksuttavaa;
 • Toisen henkilön ahdistelu, pelottelu ja/tai häirintä;
 • Muiden yllyttäminen väkivaltaan;
 • vahingoittaa alaikäisiä millään tavalla;
 • Jaa aineistoa, jonka jakamiseen sinulla ei ole lain tai sopimus- tai luottamussuhteen perusteella oikeutta;
 • Jaa materiaalia, joka loukkaa kenenkään osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
 • esiintyä valheellisesti jonkun henkilön tai yhteisön jäsenenä tai ilmoittaa valheellisesti tai muutoin vääristyneesti olevansa yhteydessä johonkin henkilöön tai yhteisöön;
 • Käyttää alustaa tai materiaaleja siten, että käyttäjää johdetaan harhaan uskomaan, että hän on suorassa yhteydessä Clonable-sivustoon;
 • Jaa materiaalia, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelmistojen, laitteistojen tai tietoliikennelaitteiden toimintaa;
 • käyttää alustaa tai käyttää sitä tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai heikentää Clonable -palvelinta tai Clonable -palvelimeen liitettyjä verkkoja;
 • tahallisesti tai tahattomasti häiritä tai keskeyttää alustan käyttöä tai rikkoa alustan käyttöä koskevia lakeja, rikkoa alustaan liitettyjen verkkojen vaatimuksia, menettelyjä, käytäntöjä tai määräyksiä tai harjoittaa sopimuksessa kiellettyä toimintaa;
 • häiritä alustan, materiaalien, tilien, salasanojen, palvelimien tai verkkojen turvallisuutta tai aiheuttaa muutoin vahinkoa alustaan tai mihin tahansa siihen liittyviin tai linkitettyihin sivustoihin liitetyille tai niiden kautta käytettävissä oleville verkostoille;
 • häiritä, estää tai estää muita käyttäjiä käyttämästä tai nauttimasta Alustasta tai Aineistosta tai muista liitetyistä tai linkitetyistä sivustoista, alustoista tai sisällöstä;
 • Pääset tai yrität päästä käsiksi Materiaaliin, johon sinulla ei ole lupaa tai jota et ole tarkoituksellisesti tehnyt saataville alustan kautta;
 • Kopioida, myydä, jälleenmyydä tai hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa mitä tahansa osaa aineistosta, alustan tai aineiston käyttöä tai pääsyä alustaan tai aineistoon;
 • alustan isännöinti tilauksen perusteella tai muutoin ilman Clonable lupaa, mukaan lukien siihen liittyvä sovellus, jotta kolmas osapuoli voi käyttää alustaa aineiston luomiseen, siirtämiseen tai suojaamiseen;
 • huijaaminen, herjaaminen tai muiden laillisten oikeuksien (kuten yksityisyyden ja julkisuuden) loukkaaminen; tai
 • Käyttäytyä muulla tavalla, jota Clonable pitää harkintansa mukaan sopimattomana, laittomana tai paheksuttavana.

Lisäksi sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä Clonable-palvelun käytön ehtona.

Jotta voimme suojella tuotteidemme ja palveluidemme laatua, valtuutat täten työntekijämme ja edustajamme pääsemään tilillesi ja tietoihin mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan. Pidätämme myös oikeuden, mutta emme ota vastuuta, valvoa tai tarkistaa käyttäytymistäsi Clonable-palvelun ja -alustan käytön aikana. Clonable-palvelun ja -alustan käyttösi on kaikkien sovellettavien paikallisten, osavaltioiden, kansallisten ja kansainvälisten lakien ja määräysten alaista. Hyväksyt lisäksi, että olet vastuussa kaikkien alustan käyttämiseen tarvittavien liittymien, puhelin- ja tietokonelaitteiden (mukaan lukien modeemi) tai muiden laitteiden hankkimisesta tai toimittamisesta ja kaikkien niihin liittyvien maksujen maksamisesta.

Toimivaltaan liittyvät kysymykset

Alustaa hallinnoi ja ylläpitää Clonable Alankomaista käsin, eikä sen tarkoituksena ole saattaa Clonable minkään muun alueen lakien tai lainkäyttövallan alaiseksi kuin Alankomaiden valtion. Clonable ei esitä tai takaa, että Clonable-palvelu ja -alusta tai mikään niiden osa soveltuu tai on käytettävissä käytettäväksi jollakin tietyllä lainkäyttöalueella. Ne, jotka päättävät käyttää alustaa, tekevät sen omasta aloitteestaan ja omalla vastuullaan, ja ovat vastuussa kaikkien paikallisten lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisesta. Voimme milloin tahansa ja oman harkintamme mukaan rajoittaa alustan saatavuutta kokonaan tai osittain mihin tahansa valitsemaamme henkilöön, maantieteelliseen alueeseen tai lainkäyttöalueeseen.

Ilmoitukset

Clonable voi lähettää sinulle ilmoituksen sähköpostitse, julkaisemalla sen alustalla tai muilla kohtuullisilla tavoilla. Sinun on ilmoitettava asiasta kirjallisesti Clonable sähköpostitse tai muulla tavalla, josta Clonable nimenomaisesti säätää. Clonable voi lähettää, jakaa tai näyttää ilmoituksia tai viestejä Clonable-palvelun kautta ilmoittaakseen sinulle sopimukseen, Clonable-palveluun ja -alustaan, tietosuojakäytäntöön tai muihin kiinnostaviin asioihin tehdyistä muutoksista. Tällainen tietojen lähettäminen, jakelu tai näyttäminen on ilmoitus sinulle.

Sovellettava laki ja muut yleiset ehdot

Sopimus ei luo, eikä sen voida tulkita luovan kumppanuutta, yhteisyritystä, työnantaja-työntekijä-, agentti- tai franchising- tai franchising-yrittäjä-suhdetta sinun ja Clonable välille. Sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lakeja ja sitä tulkitaan Alankomaiden lakien mukaisesti, eikä lainvalintaa koskevia periaatteita sovelleta. Sopimukseen ja siihen perustuviin muihin sopimuksiin sovelletaan Alankomaiden lakia. Hyväksyt, että kaikki sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät oikeudelliset tai kohtuulliset kanteet nostetaan ainoastaan s'Hertogenboschin kaupungin tuomioistuimissa, ja suostut täten hyväksymään ja alistut näiden tuomioistuinten henkilökohtaiseen toimivaltaan tällaisten kanteiden ratkaisemista varten ja luovut kaikista vastalauseista, jotka koskevat tuomioistuimen toimivaltaa, oikeuspaikkaa tai sopimatonta oikeuspaikkaa näissä tuomioistuimissa. Hyväksyt, että kaikki Clonable-palvelun ja -alustan tai sopimuksen käytöstä johtuvat vaateet tai kanteen perusteet on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa vaateen tai kanteen perusteen syntymisestä, tai ne vanhentuvat ikuisesti, huolimatta mahdollisista vanhentumisajoista tai muusta päinvastaisesta laista. Se, että Clonable ei tänä aikana pane täytäntöön tai käytä mitään sopimuksen määräystä tai siihen liittyvää oikeutta, ei merkitse luopumista kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä. Jos jokin Sopimuksen määräys on lainvastainen, mitätön tai jostain syystä täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys katsotaan irrotettavaksi näistä ehdoista, eikä se vaikuta jäljelle jäävien määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Clonable voi siirtää Sopimuksen kokonaan tai osittain milloin tahansa sinulle ilmoitettuna tai ilman ilmoitusta. Et saa luovuttaa, siirtää tai alilisensoida sopimusta tai mitään sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman Clonable:n nimenomaista kirjallista suostumusta. Kummankaan osapuolen ei katsota luopuvan mistään tämän sopimuksen rikkomisesta tai laiminlyönnistä, mikä ei merkitse luopumista mistään aiemmasta tai myöhemmästä rikkomisesta tai laiminlyönnistä. Tämän sopimuksen otsikot, kuvatekstit tai kappaleiden otsikot on sisällytetty ainoastaan lukijan helpottamiseksi, eivätkä ne millään tavoin määrittele tai selitä mitään tämän sopimuksen kappaletta tai määräystä. Tämä on koko sinun ja Clonable välinen sopimus, joka koskee tämän sopimuksen sisältöä, etkä voi muuttaa sitä. Sopimuksesta hyötyvät Clonable:n seuraajat, luovutuksensaajat ja lisenssinsaajat. Hyväksyt rajoituksetta, että sopimuksen ja sähköisessä muodossa annetun ilmoituksen painettu versio voidaan hyväksyä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, jotka perustuvat sopimukseen tai liittyvät siihen, samassa laajuudessa ja samoin edellytyksin kuin muut alun perin painetussa muodossa laaditut ja ylläpidetyt liikeasiakirjat ja -rekisterit.

Tekijänoikeus ja tekijänoikeusilmoitukset

Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia, ja pyydämme käyttäjiämme toimimaan samoin. Voimme asianmukaisissa olosuhteissa ja harkintamme mukaan sulkea sellaisten käyttäjien tilit, jotka loukkaavat muiden immateriaalioikeuksia. Jos uskot, että työsi on kopioitu tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla, ilmoita tekijänoikeusasiamiehellemme seuraavat tiedot:

 • sen henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta;
 • kuvaus tekijänoikeudella suojatusta teoksesta, jonka väität tulleen loukatuksi.
 • Kuvaus siitä, missä kohtaa alustaa sijaitsee aineisto, jonka väität tulleen loukatuksi;
 • osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
 • lausunto siitä, että uskot vilpittömässä mielessäsi, että tekijänoikeuden omistaja, hänen edustajansa tai laki ei ole sallinut kiistanalaista käyttöä; ja
 • väärästä valasta rangaistuna antamasi vakuutus siitä, että edellä mainitut tiedot ilmoituksessasi ovat paikkansapitävät ja että olet tekijänoikeuden omistaja tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.

Sopimuksen muutokset

Clonable behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen en alle wijzigingen zullen onmiddellijk na publicatie van kracht zijn. Wij zullen dergelijke wijzigingen aankondigen door het herziene ontwerp van de Overeenkomst op het platform te plaatsen. U kunt bepalen wanneer de Overeenkomst voor het laatst werd herzien door onderaan deze pagina “Laatst herzien op” te bekijken. Door gebruik te blijven maken van het platform na dergelijke wijzigingen, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Overeenkomst of eventuele wijzigingen daarvan, gelieve dan dit platform niet langer te gebruiken.

Laatst herzien op 08 mei 2023