🎉 Olemme käynnistäneet uuden WordPress-lisäosan! Lataa nyt

Liiketoiminta Afrikan mantereella: ranskankieliset maat Afrikassa

On monia syitä harjoittaa liiketoimintaa Afrikan mantereella. Maanosassa on runsaasti luonnonvaroja, sen väestö kasvaa nopeasti ja siellä on maailman nopeimmin kasvavia talouksia. Kun harjoitat liiketoimintaa Afrikan mantereella, on tärkeää olla tietoinen eri maista, joissa puhutaan ranskaa virallisena kielenä. Näitä ranskankielisiksi maiksi kutsuttuja maita on monilla eri alueilla Afrikan mantereella.

Pohjois-Afrikasta löytyy ranskankielisiä maita, kuten

  • Algeria
  • Tunisia

Liiketoiminta ranskankielisessä Afrikassa

Ranskankielisten maiden kanssa liiketoimintaa harjoitettaessa on tärkeää ottaa huomioon kulttuurierot. Esimerkiksi monissa ranskankielisissä maissa pidetään epäkohteliasta kieltäytyä lahjasta. Liikelahjat annetaan usein liikesuhteen alussa, ja niiden arvo on yleensä vaatimaton. On myös tärkeää tiedostaa henkilökohtaisten suhteiden merkitys liiketoiminnassa. Ranskankielisissä maissa ei ole epätavallista, että liiketoimintaa käydään ystävien tai perheenjäsenten kesken.

Taloudet ja maat eroavat toisistaan

Afrikka ei ole maa vaan maanosa. Ymmärrä se. Ranskankieliset maat eroavat toisistaan taloudeltaan, kulttuuriltaan, uskonnoltaan ja ihmisten elämäntavoiltaan. Esimerkiksi Norsunluurannikon talous perustuu pääasiassa maatalouteen, Senegal on riippuvainen matkailusta, kun taas Kamerunin, Gabonin ja Kongon tasavallan talous on riippuvainen öljy- ja kaasuteollisuudesta. Myös Burkina Fason ja Nigerin kaltaisissa maissa kaivostoiminnan merkitys kasvaa.

Ranskankieliseen Afrikkaan tehdyt ulkomaiset investoinnit ovat perinteisesti olleet ranskalaisten yritysten hallitsemia. Tämä suuntaus on kuitenkin muuttumassa. Australialaiset yritykset investoivat kaivosteollisuuteen, kun taas Lähi-idästä ja Aasiasta tulevat yritykset sijoittavat rahaa maatalousalalle. Myös Pohjois-Afrikan ja mantereen englanninkielisten maiden sijoittajat ovat kiinnittäneet huomiota alueeseen.

Yrityskulttuuri

Kuten kaikkialla maailmassa, myös ranskankielisillä Afrikan mailla on oma ainutlaatuinen yrityskulttuurinsa. Tutkimus osoittaa, että "ranskankieliset haluavat olla tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka voivat opettaa ja valmentaa heitä sivistyneesti, ilman ylimielisyyttä, maanläheisesti ja jotka ovat aidosti kiinnostuneita toistensa kehityksestä".

Monilla ranskankielisillä alueilla vallitsee "johtajakulttuuri", jossa ihmiset odottavat, että organisaation johtajalla on ratkaisu jokaiseen ongelmaan. Tämä on ristiriidassa Etelä-Afrikan kaltaisten maiden kanssa, joissa korostetaan enemmän tiimityötä.

Ulkomaisille yrityksille on myös tärkeää, että niillä on myönteinen vaikutus yhteisöihin, joissa ne toimivat. On myös tärkeää, että paikalliset kumppanuudet toimivat paikan päällä. Ranskankielisessä Afrikassa se on varmasti jotain, joka saa ihmiset suhtautumaan sinuun vakavammin. Kumppanilla voi olla kokemusta tai tietoa kentältä, jota sinulla ei ole.

Onko sinulla vielä kysyttävää?

Täytä sitten alla oleva lomake.

Aiheeseen liittyvät blogit: